• Żubry
  • Sarny

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 12 stycznia 2017 r. (czwartek) o godz. 14.00.

Program posiedzenia przedstawia się następująco:

1. Dyskusja nad realizacją wniosków Komisji zgłoszonych w 2016 r.
2. Plan pracy Komisji w 2017 r.
3. Zapoznanie z Informacją Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o stanie ochrony środowiska w powiecie hajnowskim  oraz wnioski dot. gminy
4. Sprawy różne

Czytaj całość w BIP >>>>>>

                            
Przewodnicząca Komisji Ochrony
Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa
/-/ Elżbieta Malzahn