• Żubry
  • Sarny

Posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

Posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, które odbędzie się 7 sierpnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1

Porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie z aktualną sytuacją w placówce służby zdrowia w Białowieży
2. Sprawa sztandaru dla Straży Granicznej w Białowieży. Omówienie potrzeby umiejscowienia  punktu informacji przy przejściu granicznym w Białowieży.
3. Kwestia bezpieczeństwa drogowego, powietrznego i własności prywatnej w Gminie Białowieża zabezpieczanego przez Posterunek Policji w Białowieży.
4. Analiza propozycji uchwały w sprawie proponowanego połączenia gminnych instytucji kultury.
5. Plan pracy komisji na II półrocze 2017 roku.
6. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji
Elżbieta Laprus

Przydatne linki