• Żubry
  • Sarny

Punkty informacyjno-doradcze LGD

Punkty informacyjno-doradcze LGD

LGD "Puszcza Białowieska" rusza w teren do gmin członkowskich z punktami informacyjno-doradczymi.

Punkty pełnią niejako funkcje „wyjazdowego” biura. W wyznaczonym dniu w każdym z  punktów  dostępni  będą  pracownicy  LGD,  którzy  udzielać  będą  informacji  na  temat możliwości ubiegania się o środki w ramach LSR oraz działalności LGD.

Gmina Białowieża - Białowieski Ośrodek Kultury dnia 28.11.2017r. w godzinach 8.30-12.30

Pliki do pobrania