• Żubry
  • Sarny

Ratuj pszczoły

Ratuj pszczoły

Akcja edukacyjna kierowana do rolników stosujących środki ochrony roślin


Białystok, 17 maja 2018 r.


ROR-VIL0103.20.2018


Szanowni Państwo,


Zarząd Województwa Podlaskiego na wniosek Radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego powołał Społeczny Zespół ds. Pszczelarstwa, który realizuje zadania z zakresu promocji pszczelarstwa wśród lokalnej społeczności i w całym regionie, wspierania tradycyjnej gospodarki pasiecznej, powszechnej edukacji rolników stosujących środki ochrony roślin, zachęcania do uprawy roślin oraz nasadzeń drzew i krzewów przyczyniających się do poprawy pożytków pszczelich. Jednym z postulatów Członków Społecznego Zespołu ds. Pszczelarstwa jest współpraca szeroko pojętego środowiska działającego na rzecz pszczelarstwa oraz opracowanie wspólnego stanowiska w kluczowych kwestiach.
Bardzo istotne jest rozpowszechnienie informacji o szkodliwości stosowania oprysków w czasie oblotu pszczół. W związku z tym, w ramach akcji edukacyjnej kierowanej do rolników stosujących środki ochrony roślin, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie dołączonych do niniejszego pisma plakatów „RATUJ PSZCZOŁY". Z góry dziękuje za udział w tej akcji.


z-ca DYREKTORA
Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich
Iwona Krzyżanowska

Przydatne linki