• Żubry
  • Sarny

Referendum wojewódzkie w sprawie budowy portu lotniczego

Referendum wojewódzkie w sprawie budowy portu lotniczego

Informacja o referendum wojewódzkim w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego.

Szanowni wyborcy!

Referendum wojewódzkie w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego zostanie przeprowadzone w dniu 15 stycznia 2017 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.Głosując za wybudowaniem w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego, stawia się znak ,,X” (DWIE LINIE PRZECINAJĄCE SIĘ W OBRĘBIE KRATKI) w kratce oznaczonej słowem ,, TAK”

Natomiast głosując przeciwko wybudowaniu w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego, stawia się znak ,,X” w kratce oznaczonej słowem ,,NIE”

Postawienie znaku ,,x” w obu kratkach lub niepostawienie znaku ,,x” w żadnej kratce albo postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak ,,x” powoduje nieważność głosu.