• Żubry
  • Sarny

Szkolenie i konsultacje bezpośrednie dla przedsiębiorców

Szkolenie i konsultacje bezpośrednie dla przedsiębiorców

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja jako Partner Konsorcjum realizujący zamówienie publiczne pt. „Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym” zaprasza na..

Szkolenie i konsultacje bezpośrednie dla przedsiębiorców mogących aplikować o środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie ”Rozwijanie działalności gospodarczej” szczegółowo określonym w SRLKS LGD „Puszcza Białowieska” w dniu 21 września 2016 r. w godzinach 10.00 - 15.00, w sali konferencyjnej nr 12 budynku Urzędu Miasta w Hajnówce, ul. A. Zina 1.