• Żubry
  • Sarny

Termin płatności za odpady komunalne !

Termin płatności za odpady komunalne !

Przypominamy o terminach płatności za odpady komunalne...

Przypomomamy o terminach płatności za odpady komunalne, oraz przypominamy o pobraniu kwitariuszy K103

W załączeniu Uchwała NR IV/28/2019 Rady Gminy Białowieża z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informujemy, że płatności można dokonać również u Sołtysów.

 


"Inkasentom przypominamy o pobraniu kwitariuszy K103 w celu odprowadzania opłaty miejscowej na terenie Gminy Białowieża."

Pliki do pobrania