• Żubry
  • Sarny

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Białowieża

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Białowieża

Dofinansowanie zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Białowieża"

Gmina Białowieża informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Białowieża” jest dotowana na podstawie umowy nr 219/16/B-OZ/AZ-005/DA z dnia 02 sierpnia 2016r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą "SYSTEM" Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW.. Część 1) - Usuwanie wyrobów zawierających azbest.