• Żubry
  • Sarny

W dniu 28 kwietnia 2018 r. będziemy gościli w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Białowieży dyplomatów

W dniu 28 kwietnia 2018 r. będziemy gościli w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Białowieży dyplomatów

W ramach realizacji Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju promującego zdrowy tryb życia, turystykę rowerową oraz zrównoważony rozwój.

W dniu 28 kwietnia 2018r. będziemy gościli w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Białowieży dyplomatów, białoruskich partnerów UNDP, entuzjastów turystyki rowerowej, którzy w ramach realizacji Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju organizują imprezę Bike4SDGs, promującą zdrowy tryb życia, turystykę rowerową oraz zrównoważony rozwój i odwiedzą nasz region, co jest pomyślane jako promocja turystyki transgranicznej w obszarze Puszczy, a jednocześnie promocja Gminy Białowieża. Spotkanie w szkole odbędzie się z udziałem Wójta Gminy Białowieża - p. Grzegorza Kasprowicza oraz Dyrekcji ZSP. Pobyt umili Gościom koncert szkolnego zespołu „Suniczki” prowadzonego przez p. Angelinę Masalską.
W ramach pobytu na terenie Białowieży przewidziano wizytę w Muzeum Przyrodniczo- Leśnym pod opieką wykwalifikowanych przewodników turystycznych – p. Barbary Leoniuk i p. Krzysztofa Petruka.

 

Przydatne linki