• Żubry
  • Sarny

Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe Podlasie

Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe Podlasie

WZZ

Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe Podlasie

Żołnierze Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego (WZZ) Podlasie, którzy realizują zadania wzdłuż wschodniej granicy państwa, każdego dnia podejmują szereg działań, które zapewniają nie tylko bezpieczeństwo, ale przede wszystkim przygotowują do bezpiecznego i skutecznego wykonywania zadań w przypadku zagrożenia.

W celu zapobiegania rosnącej presji migracyjnej na wschodnią granicę Polski w województwach podlaskim i lubelskim zadania realizuje zwiększona obecność żołnierzy Wojska Polskiego. Są to żołnierze wykonujący zadania w ramach WZZ Podlasie, które ma bardzo wiele zadań. Są to m.in. szkolenia na terenie województwa, obserwacja, analiza sytuacji na granicy, współpraca z lokalną społecznością oraz przede wszystkim wspieranie Straży Granicznej. Zwiększona obecność żołnierzy w tym rejonie Polski ma być demonstracją woli i zdolności do odpowiedzi na wszelkie zagrożenia dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszystkie podejmowane przez WZZ Podlasie działania mają na celu wzmocnienie bezpieczeństwa obywateli Polski oraz uzyskanie efektu odstraszania potencjalnego wroga, a także przygotowanie się na ewentuane zagrożenie z jego strony.