• Żubry
  • Sarny

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Białowieża

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Białowieża

Zaproszenie do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 28 listopada 2017 r o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Program posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Analiza budżetu na rok 2018.
2. Analiza materiałów sesyjnych.
- podatki i opłaty lokalne w tym opłata za odbiór odpadów komunalnych,
- w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
- w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody
3. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Zamojski

Przydatne linki