• Żubry
  • Sarny

XXVIII Sesja Rady Gminy

XXVIII Sesja Rady Gminy

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zwołania XXVIII Sesji Rady Gminy w trybie nadzwyczajnym

Postanawiam

1. Zwołać XXVIII Sesję Rady Gminy Białowieża o godzinie 14:00 dnia 6 marca 2017r.
2. Ustalić miejsce obrad w sali kinowej, ul. Sportowa 1.
3. Zaproponować następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Plan pracy Rady Gminy na rok 2017.
4. Nadanie nazwy ulicy imieniem Simony Kossak dla części drogi Browskiej.
5. Sezon turystyczny w Białowieży na rok 2017.
- wydarzenia i imprezy,
- informacja i wydawnictwa,
- współpraca między podmiotami,
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Zamojski

Pliki do pobrania

Przydatne linki