• Żubry
  • Sarny

XXXIV Sesja Rady Gminy

XXXIV Sesja Rady Gminy

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zwołania nadzwyczajnej XXXIV Sesji Rady Gminy

Postanawiam

1. Zwołać nadzwyczajną XXXIV Sesję Rady Gminy Białowieża o godzinie 14.00 dnia 6 września  2017 r.
2. Ustalić miejsce obrad w lokalu Urzędu Gminy ul. Sportowa 1.
3. Zaproponować następujący porządek obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wyjaśnienie spraw związanych z reprezentowaniem Rady Gminy Białowieża
4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/  Krzysztof Zamojski

Przydatne linki