• Żubry
  • Sarny

Zakupy z dotacji Urzędu Marszałkowskiego

Zakupy z dotacji Urzędu Marszałkowskiego

Zakupy z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej w Gminie Białowieża

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, mając na względzie poprawę skuteczności działania ochrony przeciwpożarowej w województwie podlaskim oraz zwiększenie efektywności działania społeczności lokalnej w zakresie ratowania zdrowia i życia ludzkiego, udzielił dotacji w wysokości 1.000 zł. dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej Gminy Białowieża.
          
Z pozyskanych środków Urzędu Marszałkowskiego zakupiono dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej w Gminie Białowieża – 6szt. profesjonalnych latarek M-FIRE 02 – ręcznych, z możliwością montażu przy hełmie strażackim, wykorzystywanych przy prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych w porze nocnej.

Wójt Gminy Białowieża
Grzegorz Kasprowicz

Przydatne linki