• Żubry
  • Sarny

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszam wszystkich Mieszkańców Gminy Białowieża na II spotkanie rewitalizacyjne...

Szanowni Państwo,

Gmina Białowieża jest w trakcie opracowania dokumentu strategicznego pn. Program Rewitalizacji Gminy Białowieża na lata 2017-2024. Dokument ten odgrywać będzie bardzo ważną rolę w zarządzaniu Gminą. Pozwoli bowiem wyznaczyć obszary najbardziej problemowe na terenie Gminy Białowieża oraz określić priorytetowe działania w zakresie ich rewitalizacji . Będzie również podstawą do ubiegania się o środki unijne na realizację przyszłych projektów rewitalizacyjnych.

Serdecznie zapraszam wszystkich Mieszkańców
Gminy Białowieża na II spotkanie rewitalizacyjne
które odbędzie się
dnia 16 listopada 2017 o godz. 16:00
w budynku Urzędu Gminy w Białowieży

Na spotkaniu omówimy wyniki Diagnozy na podstawie której został wytypowany obszar Gminy do rewitalizacji. Jest on podstawą do dalszych działań, gdyż to na nim będą realizowane projekty związane z odnową naszej Gminy w ramach Programu Rewitalizacji.
Serdecznie zachęcam wszystkich mieszkańców do udziału w spotkaniu i współdecydowaniu o kierunkach zmian w Gminie Białowieża.

Grzegorz Kasprowicz
Wójt Gminy Białowieża

Pliki do pobrania

Przydatne linki