• Żubry
  • Sarny

Zaproszenie do bezpłatnego udziału w projekcie

Zaproszenie do bezpłatnego udziału w projekcie

Zapraszamy osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do bezpłatnego udziału w projekcie: „Aktywna integracja w drodze do zatrudnienia mieszkańców powiatów: białostockiego, bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego”

W RAMACH PROJEKTU KAŻDA OSOBA OTRZYMA:
- poradnictwo zawodowe,
- coaching społeczno-zawodowy,
- szkolenie zawodowe „Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej” przygotowujące do podjęcia pracy,
- stypendium szkoleniowe,
- 4 miesięczny płatny staż zawodowy z możliwością stałego zatrudnienia.

JEŻELI MIESZKASZ NA TERENIE POWIATU HAJNOWSKIEGO I JESTEŚ OSOBĄ:

- korzystającą ze świadczeń z pomocy społecznej lub,
- kwalifikującą się do objęcia wsparciem pomocy społecznej lub,
- niesamodzielną lub,
- korzystającą z PO PŻ lub,
- bezrobotną zakwalifikowaną do III profilu pomocy,

TO JUŻ TERAZ SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I ZŁÓŻ DOKUMENTY REKRUTACYJNE!

Biuro projektu:
Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Modlińska 1, 15-066 Białystok
tel. 85-667-23-21, fax. 85-869-11-70,
e-mail: projekt@aktywna-integracja.pl
www.aktywna-integracja.pl

Odział terenowy:
Warsztat Terapii Zajęciowej
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Żwirki i Wigury 4,
17-100 Bielsk-Podlaski
tel. 85-876-71-91

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.