• Żubry
  • Sarny

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej a także Rolnictwa, Melioracji i Turystyki...

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej a także Rolnictwa, Melioracji i Turystyki  Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia   8 października  2019 r.  o godz.  14.00 w lokalu  Urzędu Gminy, ul. Sportowa1.

Plan posiedzenia:
1. Stan wykonania  budżetu przez Zespół Szkolno-Przedszkolny za I półrocze 2019 r.
2. Podstawy i założenia do budżetu na 2020r.
3. Analiza wykonania inwestycji zaplanowanych na 2019 rok.
4. Plan budowy i remontu dróg gminnych w roku 2020.
5. Plan gospodarki (remontów) komunalnych zasobów mieszkaniowych w roku 2020.
6. Analiza materiałów sesyjnych.
7. Sprawy różne.