• Żubry
  • Sarny

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 6 marca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 12.30 w lokalu Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1.

Plan posiedzenia:
1. Analiza realizacji wniosków zgłoszonych przez Komisję Planowania i Radę Gminy w roku 2016.
2. Plan pracy brygady komunalnej w 2017 roku
3. Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Białowieża plan prac porządkowych, przygotowanie do  sezonu turystycznego.
4. Sprawy różne

Przewodnicząca Komisji Planowania,
Gospodarki Finansowej i Komunalnej
/-/ Małgorzata Szpakowicz