• Żubry
  • Sarny

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Gminy Białowieża

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 27 kwietnia  2017 r. (czwartek) o godz. 14.00 w lokalu  Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1.

Plan posiedzenia:

1. Roczne sprawozdanie finansowe instytucji gminnych
2. Analiza realizacji wniosków zgłoszonych przez Komisję Planowania i Radę Gminy w roku 2016 - uzupełnienie.
3. Plan pracy brygady komunalnej w 2017 roku - uzupełnienie.
4. Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Białowieża plan prac porządkowych, przygotowanie do sezonu turystycznego - uzupełnienie.
5. Budowa dróg i chodników /modernizacja, remonty w 2017 oraz priorytety na lata następne.
6. Analiza materiałów sesyjnych.
7. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Planowania,
Gospodarki Finansowej i Komunalnej
/-/  Małgorzata Szpakowicz

Pliki do pobrania