• Żubry
  • Sarny

Zmiana organizacji ruchu na ulicy Pałacowej

Zmiana organizacji ruchu na ulicy Pałacowej

Zawiadomienie o terminie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu...

Z dniem 10.12.2019 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu zgodnie z zatwierdzeniem w ciągu ulicy Pałacowej w Białowieży w związku z przystąpieniem do ralizacji zadania pn.: "Rozbudowa ulicy Pałacowej (dawnej ulicy Olgi Gabiec) w Białowieży- droga powiatowa nr 1649B".

Planowane zakończenie prac oraz przywrócenie pierwotnej organizacji ruchu nastąpi w dniu 04.09.2020 r.

Pragniemy jednocześnie nadmienić, iż na okres wycinki drzew, układania nawierzchni bitumicznej oraz wykonywania kanału sanitarnego, przebudowywana droga będzie całościowa zamknięta a ruch zostanie przekierowany (za pomocą oznakowania) na trasę objazdu tj. przez miejscowości Budy - Teremiski - Pogorzelce. Przy prowadzeniu pozostałych robót przewiduje się prowadzenie prac przy połówkowym zajęciu jezdni.

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe
MAKSBUD Sp. z o. o.