• Żubry
  • Sarny

Projekt skierowany do osób niepracujących do 35 roku życia

Projekt skierowany do osób niepracujących do 35 roku życia

Ośrodek ZDZ w Hajnówce prowadzi rekrutację do projektu: „Szerokie horyzonty – mobilność międzynarodowa na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych”. Wyjedź na staż do Hiszpanii, Portugalii lub Szwecji i zdobądź międzynarodowe doświadczenie!

Ośrodek ZDZ w Hajnówce  prowadzi rekrutację do projektu:
 „Szerokie horyzonty – mobilność międzynarodowa na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych”
 
Wyjedź na staż do Hiszpanii, Portugalii lub Szwecji i zdobądź międzynarodowe doświadczenie!
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
 
KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?
Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które:
• w chwili przystąpienia do projektu są w wieku 18-35 lat
• zamieszkują na terenie woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego (podregion ełcki)
• łącznie spełniają trzy warunki, czyli: nie pracują (tj. osoby bierne zawodowo), nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).  
UWAGA!!! Studenci studiów zaocznych i słuchacze szkół zaocznych mogą uczestniczyć w projekcie.
• są nieprzerwalnie bezrobotne (niekoniecznie zarejestrowane w PUP) od min. 6 miesięcy - osoby w wieku do 25 r.ż. i min. 12 miesięcy - osoby powyżej 25r.ż
• miały kontakt z branżą: gastronomiczną i hotelarską, fryzjerską i kosmetyczną lub opieki nad osobami zależnymi w dowolnej formie (szkoła, kursy, praktyka, staż, wolontariat itp.)
• są gotowe do wyjazdu za granicę na 2-miesięczny staż do podjęcia pracy lub chcą wrócić do systemu edukacji.
UWAGA!!! Dodatkowe punkty w procesie rekrutacji mogą otrzymać osoby z terenów wiejskich oraz osoby z wykształceniem: niepełnym   podstawowym,   podstawowym, gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym.
 
W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:
• 2 - miesięczny staż zawodowy w Hiszpanii, Portugalii lub Szwecji
• kurs językowy przed wyjazdem i w trakcie trwania wyjazdu
• indywidualne szkolenia zawodowe w przedsiębiorstwach
• wsparcie i opiekę mentora/opiekunów
• udział w warsztatach i coaching indywidualny
• organizację i pokrycie kosztów stażu zagranicznego, w tym: miejsca stażu, transport, zakwaterowanie, wyżywienie i kieszonkowe, udział w zajęciach kulturowych - zwiedzanie
• stypendia szkoleniowe
• zwrot kosztów dojazdu na szkolenia

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE:
• Ośrodek ZDZ w Hajnówce, ul. Armii Krajowej 52
• telefon: (85) 682 24 85  lub 605 545 326  
• e-mail: hajnowka@zdz.bialystok.pl lub a.wasiluk@zdz.bialystok.pl
• osobiście w godzinach pracy Ośrodka (pn – pt 7.15 – 16.00)

Pliki do pobrania

Przydatne linki