• Żubry
  • Sarny

Przetargi

/19.04/2017/

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Czytaj całość w BIP >>>>>>


/03.04.2017/

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Czytaj całość w BIP >>>>>>


/15.03.2017/

Zapytanie ofertowe  na zakup i dostawę sprzętu komunalnego z przeznaczeniem na utrzymanie czystości w gminie Białowieża.

Czytaj całość w BIP >>>>>>


/14.03.2017/

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Ogłoszenie nr 42878 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Białowieża: PRZEBUDOWA UL. PUSZCZAŃSKIEJ WRAZ Z OŚWIETLENIEM ULICZNYM.

Czytaj całość w BIP >>>>>>


/23.01.2017/

Zapytanie ofertowe. Złożenie oferty cenowej na Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Białowieża oraz umieszczanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku.

Czytaj całość w BIP >>>>>>


/16.01.2017/

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Świadczenie usług w zakresie usuwania awarii gwarancyjnych i serwisowych instalacji solarnych zamontowanych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Białowieza w ramach zrealizowanego projektu pn. Kolektory Słoneczne w Gminie Białowieża.

Czytaj całość w BIP >>>>>>

Przydatne linki