• Żubry
  • Sarny

Siatkówka Plażowa Mężczyzn - Amatorów

Siatkówka Plażowa Mężczyzn - Amatorów

OSiR w Hajnówce zaprasza na Mistrzostwa Hajnówki w Siatkówce Plażowej Mężczyzn - Amatorów. 18 czerwca 2016 r. godzina 9:15.

OSiR w hajnówce zaprasza na Mistrzostwa Hajnówki w Siatkówce Plażowej Mężczyzn - Amatorów. 18 czerwca 2016 r. godzina 9:15.