• Żubry
  • Sarny

UKS Olimpijczyk Białowieża w programie „Klub 2020”

UKS Olimpijczyk Białowieża w programie „Klub 2020”

UKS Olimpijczyk Białowieża w trudnych czasach, w dobie Cowid-19 uczestniczył w realizacji programu „Klub 2020”.

Program „Klub 2020”.

UKS Olimpijczyk Białowieża w trudnych czasach, w dobie Cowid-19 uczestniczył w realizacji  programu „Klub 2020”.
Młodzież naszego UKS-u uczestniczyła w zajęciach treningowych oraz korzystała ze sprzętu sportowego w postaci piłek siatkowych, plażowych, wózków na piłki, siatek do siatkówki zakupionych ze środków projektu. Nasz klub otrzymał na realizację zadania publicznego dofinansowanie w wysokości 10.000 zł., pochodzących ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu. Pozostałą część projektu w kwocie 3.200 zł pokryto ze środków własnych. Projekt realizowany był od początku stycznia do 15 listopada 2020r. Realizacja projektu nie była łatwa. Przerwy w zajęciach spowodowane pandemią zmusiły do przesuwania treningów, często kumulowania zajęć. Jednak otrzymane środki na realizację projektu znacząco przyczyniły się do wszechstronnego rozwoju i poprawy kondycji fizycznej uczestników. Dodatkowo udział w zajęciach treningowych z wykorzystaniem nowego sprzętu, pozwoliły na pełną realizacje celów i znaczne podniesienie ogólnej wydolności i poprawy stanu zdrowia dziewcząt i chłopców naszego klubu, a jednocześnie uczniów Zespołu Szkolno-Przedszklonego w Białowieży.

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę Ministerstwa Sportu za wspaniałą inicjatywę oraz do wszystkich osób i instytucji, dzięki którym możliwa była realizacja programu „Klub 2020” przez nasz UKS.

Opr. Jarosław Kutikow