• Żubry
  • Sarny

Narodowe Czytanie w Białowieży

Narodowe Czytanie w Białowieży

„Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej

9 września 2023 na skarpie przed Urzędem Gminy odbyła się 12 odsłona Narodowego Czytania. Co roku podczas akcji wspólnie czytamy dzieła, które tworzą kanon polskiej literatury. Jednym z nich jest „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Dzisiejszego dnia wybrane fragmenty powieści odczytali:

pani Helena Karwowska,

ks. Bogdan Popławskiego,

pan Michał Krzysiak – dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego,

pan Dariusz Dutkowski – zastępca Wójta Gminy Białowieża,

pan Mateusz Damian Gutowski – radny powiatu hajnowskiego,

pan Marek Zubrycki – dyrektor Białowieskiego Ośrodka Kultury,

pani Anna Komarewska,

pani Anetta Świć z Technikum Leśnego,

pani Anna Jarząbska z Nadleśnictwa Białowieża

oraz kwiat białowieskiej młodzieży: Martyna Podłaszczyk, Dominik Kamieński i Maria Magdalena Wołosik.

               Niemen – Nieman, Nioman, Nemunas – płynie przez Białoruś, Litwę i Rosję. Długość rzeki wynosi 937 kilometrów, a powierzchnia dorzecza zajmuje 98,2 tys. kilometrów kwadratowych. Niemen przepływa przez tereny nizinne, silnie meandrując. Uchodzi do Morza Bałtyckiego. Dzięki systemowi kanałów łączy się z Dnieprem, Wisłą i Pregołą. .Niemen, chociaż przez teren Polski nie płynie, zaskarbił sobie szczególne miejsce w historyczno-kulturowej świadomości Polaków. Wystarczy wspomnieć jeden z pierwszych wersów naszej narodowej epopei, w którym tułacz wzdycha za zielonymi łąkami, rozciągnionymi szeroko nad błękitnym Niemnem, wystarczy pamiętać o toczącej się właśnie nad Niemnem akcji powieści Elizy Orzeszkowej.

            Niemen pojawia się na wielu kartach książki Elizy Orzeszkowej i jest poniekąd jej naczelną postacią. Jego wizja przypomina płótna impresjonistycznych mistrzów, gdzie toczy się gra barw i świateł. Tak samo jest w przypadku Niemna. Obraz rzeki z pewnością nie jest statyczny, bo wszystko tu faluje, błyszczy, drga, mieni się rozmaitymi kolorami - jest niezwykle żywotne. W odczytanych fragmentach ujrzeliśmy Niemen i nadniemeńską przyrodę o różnych porach dnia i roku. Zanurzając się w lekturze, mogliśmy usłyszeć plusk wody, ćwierkanie ptaków, szelest liści. Poczuliśmy zapachy roślin i kwiatów tak licznych na kartach powieści, bo doszukać się można tutaj ponad stu różnych nazw roślin popularnych i rzadkich, takich jak: rohula czy też szelestuszka.

Wspólną lekturę dopełnił słodki poczęstunek oraz warsztaty tworzenia zakładek do książek z suszonych polnych kwiatów i z cytatami z powieści „Nad Niemnem”.

W ramach przedłużenia akcji Narodowego Czytania we wtorek, 12 września, bibliotekę odwiedziła klasa III z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży. Znowu poczytaliśmy o nadniemeńskiej przyrodzie, a później wykonaliśmy zakładki do książek

            Wszystkim czytającym i słuchaczom serdecznie dziękujemy za udział i tę swoistą promocję czytelnictwa oraz przypominanie najważniejszych dzieł rodzimej literatury. Do zobaczenia za rok przy kolejnej lekturze.