• Żubry
  • Sarny

RÓŻNOGŁOSIE – cykl prezentacji muzycznych białoruskiej mniejszości narodowej

RÓŻNOGŁOSIE – cykl prezentacji muzycznych białoruskiej mniejszości narodowej

4 maja 2018, godz. 18:00, parking gminny w Białowieży

W programie występy białoruskich zespołów folklorystycznych, gwiazda wieczoru Zespół Kalina z Białegostoku

Koncert odbywa się ramach realizacji projektu „RÓŻNOGŁOSIE – cykl prezentacji muzycznych białoruskiej mniejszości narodowej” z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Organizatorzy: Towarzystwo Przyjaciół Białowieży, Białowieski Ośrodek Kultury
Partnerzy: Urząd Gminy Białowieża, Nadleśnictwo Białowieża, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży, Hajnowski Dom Kultury, Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce, Ochotnicza Straż Pożarna w Białowieży