• Żubry
  • Sarny

Sezon koncertowy w Białowieży rozpoczęty

Sezon koncertowy w Białowieży rozpoczęty

6 maja 2017 na parkingu gminnym w Białowieży odbył się koncert „Różnogłosie”.

W tym roku jest to już 5 edycja imprezy. Na sezon wiosenno-letni 2017 są zaplanowane cztery imprezy z tego cyklu. Pierwsza z nich jest już za nami. W koncercie udział wzięli wykonawcy prezentujący białoruską muzykę ludową oraz taniec. Imprezę otworzył pan Marek Zubrycki – prezes Towarzystwa Przyjaciół Białowieży – witając serdecznie przybyła publiczność, jak również wykonawców. Jako pierwszy na scenie zaprezentował się zespół dziecięco-młodzieżowy „Suniczki” (grupa młodsza) działający przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białowieży pod kierunkiem pani Angeliny Masalskiej, która jednocześnie była konferansjerem podczas koncertu. W między czasie na scenie pojawił się Zespół Tańca Ludowego „Przepiórka” prezentując białoruskie tańce narodowe. Grupa taneczna działa przy Hajnowskim Domu Kultury pod kierunkiem pani Justyny Biryckiej. Następny wykonawca to Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łosickiej, który jak nazwa wskazuje przyjechał do nas z Łosic. Zespół powstał we wrześniu 2015 roku przy Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur w Łosicach. Celem jego działalności jest kultywowanie podlaskiej tradycji ludowej, ochrona dziedzictwa narodowego oraz rozwijanie zainteresowania folklorem. Popularyzujemy folklor różnych regionów Polski, a w szczególności prezentujemy piękno i bogactwo bliskiego nam Podlasia. Grupa ma w swoim repertuarze folklor białoruski, który można było usłyszeć podczas koncertu w Białowieży. Kierownikiem artystycznym zespołu jest pan Mirosław Odoszewski. Zespół posiada własną kapelę grającą na żywo (akordeony, kontrabas, klarnet, skrzypce, instrumenty perkusyjne) czym zachwycił białowieską publiczność. Na zakończenie w tanecznych rytmach zagrał zespół estradowy „Axel” z Narwi, który porwał publiczność do tańca. Wszyscy artyści oraz konferansjer w podziękowaniu za udział w koncercie otrzymali dwujęzyczne dyplomy.

Koncerty z cyklu „Różnogłosie” są organizowane w ramach projektu „Różnogłosie – cykl prezentacji muzycznych białoruskiej mniejszości narodowej”. Celem zadania jest promowanie białoruskiej, amatorskiej działalności kulturalnej, a w szczególności białoruskojęzycznych zespołów ludowych, folklorystycznych, estradowych. Zadanie jest realizowane przy finansowym wsparciu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Organizatorami cyklu imprez są Towarzystwo Przyjaciół Białowieży oraz Białowieski Ośrodek Kultury przy współpracy z Urzędem Gminy Białowieża, Nadleśnictwem Białowieża, Muzeum i Ośrodkiem Kultury Białoruskiej w Hajnówce, Hajnowskim Domem Kultury, Ochotniczą Strażą Pożarną w Białowieży, Domem Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży oraz instytucjami, podmiotami delegującymi wykonawców. W tym miejscu dziękujemy wszystkim wymienionym wyżej podmiotom, a szczególnie pragniemy podziękować członkom stowarzyszenia TPB za pomoc włożoną w przygotowanie oraz obsługę koncertu.

Jak informowaliśmy na wstępie, zostały zaplanowane cztery imprezy na sezon 2017. Kolejne imprezy z cyklu „Różnogłosie” odbędą się w czerwcu, lipcu i sierpniu. O konkretnych terminach będziemy Państwa informować na profilu facebook Białowieskiego Ośrodka Kultury, stronie internetowej Urzędu Gminy Białowieża, w gazecie lokalnej „Głos Białowieży” oraz oczywiście na tablicach ogłoszeń w naszej miejscowości.

Zapraszamy serdecznie
Organizatorzy

Przydatne linki