• Żubry
  • Sarny

„STWÓRZMY NASZĄ WIZYTÓWKĘ”

„STWÓRZMY NASZĄ WIZYTÓWKĘ”

„STWÓRZMY NASZĄ WIZYTÓWKĘ” – wspólne działanie mieszkańców Białowieży dla poprawy wizerunku miejscowości

Towarzystwo Przyjaciół Białowieży przy współpracy ze społecznością lokalną, UG Białowieża, BOK, ZSP i OSP w okresie lipiec-październik br. realizuję projekt – „STWÓRZMY NASZĄ WIZYTÓWKĘ”– wspólne działanie mieszkańców Białowieży dla poprawy wizerunku miejscowości. Nasza inicjatywa otrzymała dofinasowanie w ramach programu Działaj Lokalnie IX 2016 Programu Polska-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska.

Celem naszego działanie jest integracja mieszkańców Białowieży, wyzwolenia w nich poczucia wspólnoty i współodpowiedzialności za miejsce, w którym mieszkają, za jego wyląd i dbałość o wspólne dobro jakim jest przestrzeń publiczna naszej miejscowości. W tym celu wytypowaliśmy przestrzeń publiczną w centrum naszej miejscowości – skarpę przed Białowieskim Ośrodkiem Kultury jako optymalne miejsce na zlokalizowanie NASZEJ WIZYTÓWKI.

W ramach naszej inicjatywy zorganizujemy występ – spotkanie „na skarpie” zachęcające do udziału w naszej akcji. Fizyczny wymiar NASZEJ WIZYTÓWCE nadamy odmieniając wygląd przestrzeni publicznej w samym centrum Białowieży. Powierzchnię skarpy oczyścimy, uformujemy na nowo, jej stromą część obsadzimy krzewami wiążącymi ziemię. Na pozostałej części założymy nowy trawnik. Aby nadać tej przestrzeni trwale atrakcyjny wygląd posadzimy kępy krzewów ozdobnych. Działania te rozpiszemy na role: lokalni twórcy sporządzą projekt zagospodarowania terenu, zaprojektują i wykonają plakat promocyjny, pracownicy UG pomogą w oczyszczaniu i formowaniu teren, lokalni przedsiębiorcy posadzą drzewka, mieszkańcy zaangażowani w projekt wykonają nasadzenia części iglaków oraz krzewów liściastych, seniorzy posieją trawę.  Ponadto dzieci i młodzież będą udeptywać obsianą powierzchnię i podlewać zasadzone rośliny, członkowie OSP dostarczą wodę do podlewania. Natomiast na zakończenie naszej inicjatywy zorganizujemy spotkanie z poczęstunkiem.

Nasza lokalna inicjatywa to szereg działań pod wspólnym hasłem „Stwórzmy Naszą Wizytówkę”, które chcemy osiągnąć za pomocą zaangażowania jak największej ilości środowisk lokalnych i grup społecznych.

Informację o realizacji naszego projektu będą systematycznie ukazywały się na stronie www.bialowieza.pl, na tablicach ogłoszeń oraz na profilu Białowieskiego Ośrodka Kultury.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do udziału w naszej wspólnej inicjatywie stworzenia „ WIZYTÓWKI”, którą sami sobie wystawimy!!!