• Żubry
  • Sarny

Uroczystości "Złotych Godów" w Białowieży

Uroczystości "Złotych Godów" w Białowieży

15 grudnia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Białowieży odbyły się uroczystości "Złotych Godów"...

15 grudnia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Białowieży odbyły się uroczystości "Złotych Godów" , czyli 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego.

W 2022 roku tą jakże doniosłą rocznicę w naszej gminie obchodzą: Zenaida i Jerzy Wołkowyccy, Irena i Mikołaj Dowbyszowie, Helena i Wotold Kotowiczowie, Irena i Roman Wołkowyccy, Luba i Rościsław Połotebnow.

Z tej jakże miłej okazji Jubileuszu 50- lecia Waszego pożycia małżeńskiego składam Wam, Drodzy Jubilaci najserdeczniejsze gratulacje za chlubne przeżycie tak pięknej i długiej wspólnej drogi życia, oraz za tak duży wkład pracy i serdecznych uczuć w dobre wychowanie Waszych dzieci.
Za Waszą ofiarną miłość, przykład życia, cierpienia, łzy radości, nieprzespane noce, słowa otuchy, za każdy siwy włos na Waszej skroni.
W imieniu własnym jak i pracowników Urzędu Gminy życzę Wam długich i pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu, w niegasnącej miłości najbliższych.

Wójt Gminy Białowieża