• Żubry
  • Sarny

"Wieczór kolęd" w Białowieskim Ośrodku Kultury

"Wieczór kolęd" w Białowieskim Ośrodku Kultury

3 stycznia w Białowieskim Ośrodku Kultury odbył się "Wieczór kolęd".

W spotkaniu jako pierwsze zaprezentowały się dzieci uczestniczące w zajęciach plastycznych przy BOKu pod kierunkiem pani Ilony Wołosik w przedstawieniu bożonarodzeniowym pt. "Gdzieś zapodzieli Jezuska".

Następnie wystąpiła grupa teatralna "Rokitnica" działająca przy Domu pomocy Społecznej "Rokitnik" w Białowieży prezentując współczesne pastorałki. Grupę przygotowała pani Anna Leoniuk. Po współczesnych pastorałkach przenieśliśmy się do pałacu Heroda i ubogiej stajenki w jasełkach zaprezentowanych przez wychowanków Białowieskiego Domu Dziecka pod opieką pani Barbary Nowackiej. Punktem kulminacyjnym był występ zespołu "Ruczajok" przy akompaniamencie pana Marka Zubryckiego - kierownika zespołu. Profesjonalne wykonanie kolęd polskich i wschodniosłowiańskich porwało do wspólnego śpiewania wypełnioną po brzegi publicznością salę kina "Żubr".

Po koncercie artyści i wszyscy przybyli goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, który zawdzięczaliśmy naszym niezawodnym sponsorom: Hotel Żubrówka, Piekarnia Hermes, Restauracja Carska i Restauracja Pokusa.