• Żubry
  • Sarny

UCHWAŁA NR X/57/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białowieża

UCHWAŁA NR X/57/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białowieża