• Żubry
  • Sarny

Zaproszenie do konsultacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Zaproszenie do konsultacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Spotkanie odbędzie się 5 sierpnia 2015 r. o godz. 13.00 w budynku Urzędu Gminy – Galeria OBOK.

Gmina Białowieża serdecznie zaprasza na konsultacje dotyczące Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, które zostaną przeprowadzone przez doc. Dr inż. Andrzeja Stempniaka. Na spotkaniu zostaną omówione główne założenia opracowanego planu. Projekt „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białowieża wraz z działaniami towarzyszącymi” został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Spotkanie odbędzie się 5 sierpnia 2015 r. o godz. 13.00 w budynku Urzędu Gminy – Galeria OBOK.

Z poważaniem
Wójt Gminy Białowieża
Grzegorz Kasprowicz