• Żubry
  • Sarny

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Informacje o stanie wody i odprowadzaniu ścieków

KANALIZACJA TO NIE ŚMIETNIK


Sieć kanalizacji sanitarnej nie może być traktowana jako śmietnik na odpady - służy do odprowadzania wyłącznie ścieków bytowych z gospodarstw domowych.
Zgodnie z art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych.
Czego nie wolno wrzucać do kanalizacji i dlaczego:

  • pieluchy, podpaski, tampony, patyczki higieniczne, chusteczki nawilżające, ścierki, gazety, itp. – zabijają się w zwartą masę lub tworzą sploty uniemożliwiające swobodny przepływ ścieków
  • środki chemiczne, farby, leki, papierosy – zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni
  • pożywienie – powoduje zatory oraz namnażanie się szczurów
  • tłuszcze i oleje – tężeją w rurach zmniejszając ich średnice
  • odpady budowlane, piasek, żwir – opadają na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc zwarte, trudne do usunięcia zatory


Każdego roku pracownicy Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o. usuwają dziesiątki zatorów sieci kanalizacyjnej, powstających w wyniku wyrzucania do toalety przedmiotów, które nie powinny tam się znaleźć.
W związku z powyższym Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców o prawidłowe korzystanie z sieci kanalizacyjnej i nie traktowanie jej jako pojemnika na odpady.

Więcej Informacji tutaj


UWAGA!


W sprawach dotyczących przyłączy wodnych i kanalizacyjnych Gminę Białowieża obsługują Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.

ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok.

DANE KONTAKTOWE
•    TELEFONY:
Białystok:
Centrala: 85 744-33-34, 85 746-67-09, kom. 511 160 937
Dział Obsługi Klienta i Rozliczeń Wody: tel. 85 742-90-50, 85 661-04-40
Dział Eksploatacji i Usług: tel./fax 85 741-81-15
Bielsk Podlaski:
Oddział w Bielsku Podlaskim: tel./fax 85 730-35-16
•    FAX
Centrala: 85 744-33-35
•    POCZTA ELEKTRONICZNA
adres e-mail: biurozarzadu@wodociagipodlaskie.pl
•    STRONA INTERNETOWA
http://www.wodociagipodlaskie.pl
formularz na stronie internetowej w zakładce KONTAKT
•    ADRES
•    listownie na adres:
Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 31
15-620 Białystok

 Aktualne taryfy do pobrania na stronie http://wodociagipodlaskie.pl/taryfy

 Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do pobrania poniżej