• Żubry
  • Sarny

Biblioteka

Biblioteka

Gminna Biblioteka Publiczna im. Igora Newerlego

adres: ul. Sportowa1, 17-230 Białowieża                                                      
telefon: 85 681 23 59
e-mail: biblioteka@ug.bialowieza.pl

 

O bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna im. Igora Newerlego  w Białowieży zlokalizowana jest  na dwóch poziomach. Na parterze mieści się wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, natomiast na piętrze wypożyczalnia dla dorosłych. Jako instytucja upowszechniania kultury, realizuje zadania w zakresie zaspokajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych dorosłych, dzieci i młodzieży z gminy Białowieża oraz okolic.

Biblioteka gromadzi i udostępnia książki z literatury popularnonaukowej oraz pięknej (18 014 woluminów). GBP posiada też stały dostęp do sieci Internet.

Od 2010 r. biblioteka pracuje w systemie MAK+.                                                                                                              

Biblioteka współpracuje z placówkami edukacyjnymi oraz innymi instytucjami i organizacjami. Przejawem tej współpracy są m. in. :  inscenizacje teatralne, konkursy, wycieczki do biblioteki, lekcje biblioteczne.

Gminna Biblioteka Publiczna im. Igora Newerlego w Białowieży wychodząc naprzeciw zwiększającym się potrzebom użytkowników, tworzy bazę katalogową książek w wersji elektronicznej w systemie oprogramowania MAK+. Obecnie wprowadzonych zostało ponad 16 000 rekordów. System ten znacznie usprawnia oraz ułatwia korzystanie z księgozbioru. Można on-line przeglądać oraz rezerwować do wypożyczenia książki.

Po 67 latach pracy na tradycyjnym kartkowym katalogu wprowadzamy katalog elektroniczny, który zapewni szybką  i wyspecjalizowaną informację oraz dostęp do nowych technologii – różnych baz danych.

Zalety katalogu elektronicznego :
1. mnogość kryteriów wyszukiwania (nie trzeba szukać w różnych katalogach),
2. oszczędność czasu na wyszukiwanie,
3. możliwość natychmiastowego sprawdzenia czy książka jest już wypożyczona,
4. możliwość natychmiastowego sprawdzenia lokalizacji książki bez konieczności szukania w katalogach papierowych,
5. szczególna dogodność – poszukiwanie książek wg fragmentów tytułu (słów w tytule),
6. możliwość sprawdzenia własnego konta bibliotecznego  (po zarejestrowaniu się indywidualnie za pomocą numeru PESEL oraz numeru karty czytelnika, który poda bibliotekarz).

Kliknij :
Katalog Zbiorów Biblioteki w Białowieży MAK+


https://szukamksiążki.pl/SkNewWeb/start#/