• Żubry
  • Sarny

BOK

BOK

 

Białowieski Ośrodek Kultury
ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża
NIP 5431780620, REGON 000976652
tel.: 856812460, e-mail: bok@ug.bialowieza.pl
Bank Spółdzielczy w Hajnówce, oddział w Białowieży
nr konta bankowego: 35 8071 0006 0014 2410 2000 0010

        Białowieski Ośrodek Kultury prowadzi działalność kulturalną na terenie Gminy Białowieża polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Podstawowe cele BOK to prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturowe mieszkańców, upowszechnianie wiedzy i nauki, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę. Białowieski Ośrodek Kultury realizuje statutowe zadania przede wszystkim przez organizowanie wydarzeń kulturalnych, stałych kół zainteresowań oraz sekcji artystycznych, różnorodnych form zespołowego uczestnictwa w kulturze.

       Przy BOK funkcjonują stałe formy działalności, takie jak zespół folklorystyczny „Ruczajok” wykonujący regionalną muzykę, zajęcia muzyczne nauki gry na instrumentach, zajęcia muzyczne „Pracownia rytmu”, Koło Seniora, zajęcia plastyczne. Kolejnymi formami działalności BOK są Galeria „oBOK”, która rozpoczęła swoje funkcjonowanie w 1999 roku, gdzie prezentowane są przede wszystkim dokonania artystyczne twórców z regionu podlaskiego, a w miesiącach letnich mają miejsce także liczne wystawy plenerowe, oraz Kino „ŻUBR” z salą widowiskową i sceną, gdzie odbywają się projekcje filmowe, spektakle teatralne, koncerty, akademie przygotowywane przez młodzież szkolną, spotkania informacyjne dla mieszkańców.

       Białowieski Ośrodek Kultury to także imprezy kulturalne i artystyczne, które na stałe wpisały się w klimat i krajobraz Białowieży, a przede wszystkim należy do nich zaliczyć „Noc Kupały”, Białowieskie Integracje Artystyczne „Peretocze”, koncerty muzyki klasycznej „Białowieski Arie”, plenerowe koncerty „Różnogłosie”, spotkania z cyklu „Wieczorki Białoruskie”, „Wigilia Gminna” z oprawą artystyczną czy plenerowy „Sylwester Pod Chmurką”.

        Białowieski Ośrodek Kultury jest administratorem Klubów Kultury w miejscowościach Budy, Teremiski, Pogorzelce, Podolany Drugie oraz stadionu gminnego. Ponadto współpracuje z podmiotami, organizacjami oraz instytucjami na terenie Gminy Białowieża przy okazji organizacji różnego rodzaju wydarzeń, spotkań mających na celu informację mieszkańców poprzez bezpłatne udostępnianie pomieszczeń i obiektów leżących w administracji BOK.

        Aktualne informacje dotyczące bieżącej działalności Białowieskiego Ośrodka Kultury są dostępne na profilu Facebook Białowieskiego Ośrodka Kultury. Zapraszamy!!!

 

Loga do pobrania poniżej.