• Żubry
  • Sarny

Zespół Szkolno Przedszkolny

Zespół Szkolno Przedszkolny

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Białowieży  (Szkoła)
adres: ul. Stoczek 2, 17 – 230 Białowieża
telefon: 85 681 23 97

e-mail:

www:

zsp@ug.bialowieza.pl

zspbialowieza.edupage.org

 

 

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Białowieży (Przedszkole)
adres: ul. Sportowa 10, 17 – 230 Białowieża  
telefon: 85 681 23 97 wewnętrzny 61