• Żubry
  • Sarny

Dokumentacja fotograficzna

Dokumentacja fotograficzna

Dokumentacja fotograficzna Gminy Białowieża wykonana w ramach projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” – konsultacje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża.

Fotografie przedstawiają zabudowę charakterystyczną dla gminy wiejskiej. W ramach zebranej dokumentacji (metoda analizy fotograficznej) można zauważyć zmiany zachodzące w Gminie Białowieża w latach 2006 – 2017. 

Zdjęcia zostały wykonane w ramach gromadzenia materiałów do Studium oraz praktyk studentów Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Całość znajdują się w posiadaniu Urzędu Gminy Białowieża.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w załączonym pliku poniżej.

Pliki do pobrania