• Żubry
  • Sarny

Spotkanie dotyczące konsultacji społecznych

Spotkanie dotyczące konsultacji społecznych

1 lipca 2017 r. odbyło się drugie spotkanie dotyczące konsultacji społecznych

1 lipca 2017r. odbyło się drugie spotkanie dotyczące konsultacji społecznych Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Białowieża.

Spotkanie miało charakter happeningu skierowanego do wszystkich zainteresowanych przyszłością gminy w różnych grupach wiekowych.

Licznie przybyli mieszkańcy z chęcią uczestniczyli w konsultacjach, przedstawiali swoje propozycje wypełniając ankiety. Z przyjemnością obserwowało się zaangażowanie najmłodszych uczestników, którzy z przejęciem i zaangażowaniem na mapie Gminy Białowieża zamieszczali swoje propozycje.