• Żubry
  • Sarny

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

Wójt Gminy Białowieża od 10 marca do 30 sierpnia 2017 r. zaprasza do udziału w konsultacjach Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża.

Jako uczestnik konsultacji opiniujesz - uczestniczysz w budowaniu przyszłości naszej gminy!

Zapraszamy do:
- analizy zgromadzonego materiału fotograficznego,
- wysłuchania opinii eksperta,
- aktywnego uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach:

- od 10 marca 2017r. przesyłania uwag za pomocą narzędzia internetowego pn. mapy interaktywne GIS Podlaskie.
- 22 kwietnia 2017r. godz. 9:30 - 15:00 - spotkanie panelu ekspertów z przedstawicielami lokalnych instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w Białowieskim Ośrodku Kultury w Białowieży,

- 1 lipiec 2017r. godz. 12:00 - teren Gminnego Parkingu w Białowieży przy ul. Kolejowej – otwarte spotkanie z grą dla najmłodszych,
- 26 sierpnia 2017r. godz. 9:30 - 15:00 - Białowieski Ośrodek Kultury w Białowieży, warsztat konsultacyjny z użyciem map,

Kontakt:
Bieżące informacje o konsultacjach są dostępne na www.gmina.bialowieza.pl
Koordynator procesu konsultacji:
adres: ul. Sportowa1, 17-230 Białowieża
tel. (85) 6812487 wew.32,
e-mail: planowanie@ug.bialowieza.pl

Pliki do pobrania

Przydatne linki