• Żubry
  • Sarny

Wójt Gminy Białowieża zaprasza do udziału w konsultacjach

Wójt Gminy Białowieża zaprasza do udziału w konsultacjach

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża. Spotkanie 5 sierpnia 2017 r. od godz. 09:30 - Białowieski Ośrodek Kultury w Białowieży warsztat konsultacyjny z użyciem map.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu dotyczącym konsultacji społecznych dokumentu planistycznego - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Białowieża organizowanym w dniu 5 sierpnia 2017 r. godz. 9:30 - 15:00 - Białowieski Ośrodek Kultury w Białowieży warsztat konsultacyjny z użyciem map.

Gmina Białowieża posiada potencjał wynikający z jej położenia w bezpośredniej bliskości z unikalnym dziedzictwem przyrodniczym Białowieskiego Parku Narodowego. Zachodzi potrzeba ustalenia zasad zagospodarowania obszaru z zachowaniem walorów przyrodniczych i kulturowych krajobrazu. Brakuje rozwiązań w zakresie zagospodarowania obszaru, z którego walorów korzystać będą mogli wszyscy, miejsca przyjaznego dla nauki, ekologii, twórczości, medytacji, edukacji i wypoczynku.

WSPÓLNIE WYPRACUJMY PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZYSZŁEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przywróćmy do życia obszar starej szkoły
2. Stwórzmy wspólnie miejsca postoju dla mieszkańców i turystów
3. Ożywmy obszar starej masarni
4. Odnówmy parking, który stanie się wizytówką gminy

Każdy uczestnik konsultacji może tworzyć założenia do studium zanim zostanie opracowane i uchwalone.

Pliki do pobrania