• Żubry
  • Sarny

Wójt Gminy Białowieża zaprasza do udziału w konsultacjach

Wójt Gminy Białowieża zaprasza do udziału w konsultacjach

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża.1 lipca 2017r. od godz. 12:00 - teren Gminnego Parkingu przy ul. Kolejowej...

Serdecznie zapraszamy do udziału w drugim spotkaniu dotyczącym konsultacji społecznych dokumentu planistycznego - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Białowieża organizowanym w dniu 1 lipca 2017r. od godz. 12:00 - teren Gminnego Parkingu przy ul. Kolejowej.

Otwarte spotkanie z grą dla najmłodszych prowadzone przez Dominika Sołowieja - dziennikarza, publicystę,  gry związane z historią naszej Gminy oraz nagrody dla dzieci, punkt poboru krwi, z pewnością umilą Państwu czas wspólnie z nami spędzony a jednocześnie zaowocują ciekawymi pomysłami, które będzie można zamieścić w opracowywanym dokumencie.

Pliki do pobrania