• Żubry
  • Sarny

Kościoły i parafie

Kościoły i parafie

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem
Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus

adres:     Białowieża, ul. Park Dyrekcyjny 2

telefon:  85 6812238

www:    www.sw.teresa.bialowieza.pl


Parafia Prawosławna pod wezwaniem Świętego Mikołaja

adres:    Białowieża, ul. Sportowa 9

telefon:  85 6812500

www:     www.bialowieza.cerkiew.pl

email:     bialowieza@cerkiew.pl

Godziny pracy kancelarii parafialnej: 9- 12; 14- 16
Istnieje możliwość zwiedzenia cerkwi poza wyznaczonymi godzinami, po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się.

Na terenie parafii znajduje się cerkiew cmentarna pw. Św. Cyryla i Metodego, Czasownia oraz mała kapliczka.


Kościół Chrześcijan Baptystów Zbór w Białowieży

adres:    Białowieża, ul. Zaułek Rudników