• Żubry
  • Sarny

Ważne telefony

Ważne telefony

Urząd Gminy 85 681 24 87
Białowieski Ośrodek Kultury 85 681 24 60
Biblioteka 85 681 23 95
Ośrodek Zdrowia 85 667 24 68
Policja 85 670 41 15
Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk
85 681 22 78
Bank Spółdzielczy 85 681 25 75
Stacja Geobotaniczna Uniwersytetu Warszawskiego 85 681 25 48
Białowieski Park Narodowy
85 681 23 06
Informacja Turystyczna 85 681 29 01
Muzeum Przyrodniczo-Leśne BPN 85 681 22 75
Ośrodek Edukacji Przyrodniczej im. J.J. Karpińskiego
85 681 27 56
Ośrodek Edukacji Leśnej "Jagiellońskie" 85 681 29 71
Dom Dziecka 85 681 24 03
Dom Pomocy Społecznej 85 681 24 24
Urząd Pocztowy 85 681 25 93
PTTK 85 681 22 95
Instytut Badawczy Leśnictwa 85 681 23 96
Nadleśnictwo Białowieża 85 681 24 05
Parafia Prawosławna 85 681 25 00
Parafia Rzymskokatolicka 85 681 22 38
Przedszkole 85 681 23 97 w 61
Straż Graniczna 85 685 46 20
Zespół Szkolno Przedszkolny 85 681 23 97
Technikum Leśne w Białowieży 85 681 24 04
Straż Pożarna 85 681 25 98
Schronisko Młodzieżowe “Paprotka” 85 681 25 60
Rezerwat Pokazowy Żubrów 85 681 23 98
Apteka 85 667 23 54
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 85 681 26 97