• Żubry
  • Sarny

Sołectwa i miejscowości

Sołectwa i miejscowości

TERMINARZ ZEBRAŃ WIEJSKICH

W SOŁECTWACH

Lp.

SOŁECTWO

MIEJSCE ZEBRANIA

DATA

GODZINA

OBWIESZCZENIE

1.      

CZERLONKA

Przy hydroforni

26 czerwca 2018 r

 17:00

Obwieszczenie Czerlonka

2.      

TEREMISKI

Teremiski 32

28 czerwca 2018 r.

 17:00

Obwieszczenie Teremiski

3.      

POGORZELCE

Świetlica

29 czerwca 2018 r.

 17:00

Obwieszczenie Pogorzelce

4.      

GRUDKI

Przy hydroforni

2 lipca 2018 r.

 17:00

Obwieszczenie Grudki

5.      

ZASTAWA

Gminny budynek na parkingu

3 lipca 2018 r.

 17:00

Obwieszczenie Zastawa

6.      

PODOLANY

Świetlica

5 lipca 2018 r.

 17:00

Obwieszczenie Podolany

7.      

BUDY

Świetlica

6 lipca 2018 r.

 17:00

Obwieszczenie Budy

8.      

STOCZEK

Kino ,,ŻUBR”

9 lipca 2018

 17:00

Obwieszczenie Stoczek

Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Białowieża

 

 

 

 

Budy

Sołtys:  Krystyna Dobrzyńska Budy 50
     
Rada sołecka:  Barbara Bruszewska
   Waldemar Grzyb
 Krzysztof Niemcunowicz


Czerlonka

Sołtys:  Anna Borowska-Berend Czerlonka
     
Rada sołecka:  Anetta Kajak
   Joanna Jóźwik
 Zbigniew Jóźwik


Grudki

Sołtys:  Jan Micun Grudki 28/3
     
Rada sołecka:  Krystyna Micun
   Irena Kudlewska
 Anna Szpakowicz


Podolany


Sołtys:
 Walentyna Kozak Podolany Drugie 9
tel: 85 681 26 05
535 600 643
     
Rada sołecka:  Urszula Podłaszczyk
   Lech Russko
 Piotr Pawilcz


Pogorzelce

Sołtys:  Aleksander Dackiewicz

Pogorzelce 31

tel. 602 206 506

email: adackiewicz@wp.pl

     
Rada sołecka:  Monika Falkowska
   Karol Falkowski
 Jerzy Filipczuk


Stoczek

Sołtys:  Grzegorz Orzechowski ul. Generała
Waszkiewicza 114
tel.: 692 594 070
     
Rada sołecka:  Ignacy Glad
   Mateusz Gutowski
 Sebastian Kamieński


Teremiski


Sołtys:
 Tamara Artemiuk Teremiski 23
     
Rada sołecka:  Agnieszka Dziedzik
   Barbara Poleszuk
 Paweł Tichończuk
 


Zastawa

Sołtys:  Piotr Buszko ul. Olgi Gabiec 49
tel.: 85 681 21 15
     
Rada sołecka:  Wincenty Buszko
   Jerzy Glad
 Radosław Gabiec