• Żubry
  • Sarny

Struktura Urzędu

Struktura Urzędu

Urząd Gminy Białowieża

17-230 Białowieża

ul. Sportowa 1

tel/fax: +48 85 681 24 87

GSM: +48 501 237 227

NIP Urzędu: 5431757466  Regon urzędu: 000531329

NIP Gminy: 6030066107  Regon Gminy: 050659214

W zwiazku ze zmianami w rozliczaniu podatku VAT od 01.01.2017 r. prosimy o wystawianie faktur na:

Nabywca
Gmina Białowieża
ul. Sportowa 1
17-230 Białowieża
NIP 603-00-66-107

Odbiorca
Urząd Gminy Białowieża
ul. Sportowa 1
17-230 Białowieża

Konto z tytułu wpływów podatków i opłat lokalnych,

opłaty skarbowej oraz opłaty za akta stanu cywilnego:

63 8071 0006 0014 2393 2000 0010

Numer rachunku bankowego dotyczącego wpłat za odpady komunalne.

93 8071 0006 0014 2393 2000 0440


Numery kont bankowych  dla wpłat z  zagranicy:

BIC :      HJNPLP1

SWIFT:      POLUPLPR

Numer konta: 63 8071 0006 0014 2393 2000 0010


Godziny otwarcia Urzędu Gminy:
poniedziałek – piątek  7:30 – 15:30


Godziny przyjęć Wójta Gminy Białowieża
poniedziałek - 10:00 – 14:00


Godziny przyjęć Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża
czwartek - 12:00 - 15:00


Kasa UG  :
obsługę kasową wykonuje Bank Spółdzielczy w Białowieży


Wewnętrzna organizacja Urzędu:

Wójt Gminy pokój nr-1
Zastępca Gminy pokój nr-2
Sekretariat pokój nr-3
Stanowisko d/s OC,  OSP  i  Zarządzania Kryzysowego, Zezwolenia na sprzedaż alkoholu, Działalność gospodarcza (CEIDG) pokój nr-4
Obsługa Rady Gminy, Rolnictwo, Środowisko pokój nr-5
Podatki i Opłaty Lokalne pokój nr-6
Informatyk pokój nr-7
Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu Finansowego, Płace i księgowość budżetowa pokój nr-8

Planowanie, Zagospodarowanie Przestrzenne, Gospodarka nieruchomościami, Gospodarka odpadami, Utrzymanie Czystości i Porządku, Oświata

pokój nr-9
Geodezja i Drogownictwo, Inwestycje i Zamówienia Publiczne pokój nr-10
Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste pokój nr-11
Sala Ślubów pokój nr-12

Wszelkie informacje dotyczące pracy Urzędu Gminy Białowieża
są dostępne w biuletynie informacji publicznej BIP