• Żubry
  • Sarny

Protokół z konsultacji społecznych polegających na aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Białowieża na lata 2017-2023”

Protokół z konsultacji społecznych polegających na aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Białowieża na lata 2017-2023”